Weer vertrokken van Minerva reef. Zie recente verslagen.