Aangekomen op Vava’u, Tonga na 2 dagen heerlijk zeilen. Zie ook het verslag.