Zeer ontspannen dag met lekkere, vrij constante wind. Eerste wormen in de groenten.