Zie het verslag: Op weg naar de Markiezen, dag 1-4.